TANDA-TANDA HARI KIAMAT

Date:

Setiap Nabi dan Rasul yang datang, telah mengkhabarkan tentang hari akhirat yang mana hari tersebut adalah hari terakhir dari kehidupan di dunia dan permulaan dari hari akhirat, hari yang agung, hari yang yang akan terus berlanjut secara terus menerus, hari yang kadarnya dalam sehari sebanding dengan 50.000 tahun dunia.

Tanda-Tanda Hari Kiamat (أشراط الساعة)
Asyraath ( الأشراط ) jamak dari kata syarth ( الشرط ) artinya tanda atau alamat. Apabila seseorang berjalan maka ia senantiasa membutuhkan adanya rambu-rambu atau tanda-tanda dimana ia sedang berada, demikian pula halnya dengan kehidupan ini, yang merupakan suatu proses perjalanan yang mana kita semua melaluinya sampai akhir, dan Rasulullah صلى الله عليه وسلم telah menyampaikan tanda-tanda atau alamat-alamat yang apabila tanda-tanda tersebut terjadi atau kita saksikan maka hal tersebut merupakan suatu pembenaran terhadap akan datangnya hari yang dijanjikan yang pasti akan terjadi setelah kematian, dan pengetahuan akan tanda-tanda hari kiamat (أشراط الساعة)merupakan diantara tanda kenabian dari Rasulullah صلى الله عليه وسلم . Rasulullah صلى الله عليه وسلم banyak mengkhabarkan tentang tanda-tanda hari kiamat tersebut, hingga lebih dari 150 tanda-tanda akan datangnya hari kiamat tersebut dan diantaranya ada yang telah terjadi, ada yang sedang terjadi dan ada yang belum terjadi dan semua ini menunjukkan bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم menceritakan semuanya itu berdasarkan wahyu dari Allah سبحانه وتعالى.

Tanda-tanda Hari Kiamat terbagi dua : yaitu tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar.

Tanda-tanda Kiamat Kecil
Tanda-tanda kiamat kecil sangat banyak dan bermacam-macam, sebagaimana yang Rasulullah صلى الله عليه وسلم jelaskan di haditsnya yang berlain-lainan. Para ‘ulama telah membagi tanda-tanda kiamat kecil atas tiga bagian :

1. Tanda-tanda yang telah terjadi
a. Diutusnya Nabi صلى الله عليه وسلم. Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda :

بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ أَوْ كَهَاتَيْنِ وَقَرَنَ بَيْنَ السَّبَّابَة(وَالْوُسْطَى) ر واه البخاري ومسلم

“Diutusnya saya dan hari kiamat seperti dari sini ke sini atau bagaikan kedua ini, sambil mendekatkan jari telunjuk dan jari tengah” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hal ini menunjukkan bahwa rentang waktu antara diutusnya Nabi r dengan hari kiamat seperti dekatnya jarak antara jari telunjuk dan jari tengah.

b. Penaklukan Baitul Maqdis Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda :

ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِس..رواه البخارى

“…..kemudian Penaklukan Baitul Maqdis…” (HR. Bukhari)
Baitul Maqdis berhasil ditaklukkan di masa khalifah Umar bin Khattab t tahun 17 Hijriyah.

c. Munculnya Api hingga terlihat di kota Bushrah di perbatasan negri Syam. Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda :

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَـتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ لْحِجَازِ تُضِيءُ أَعْنَاق اْلإِبِلِ بِبُصْرَى . متفق عليه

“Tidak akan terjadi kiamat hingga muncul Api (yang sangat dahsyat) di Hijaz yang cahayanya menyinari anak onta yang berada di kota Bushrah (di negeri Syam)” (Muttafaqun ‘Alaihi)
Para ‘ulama telah sepakat bahwa api ini pernah muncul pada tahun 654 H sehingga terlihat oleh orang-orang yang tinggal di perbatasan Syam. Berkata Imam An Nawawi رحمه الله :
“Telah muncul api di zaman kami di kota Madinah pada tahun 654 H, api tersebut sangat besar yang muncul dari sebelah timur kota Madinah di belakang daerah Harrah, dan peristiwa ini telah diriwayatkan secara mutawatir oleh orang-orang yang ada di Syam dan negara-negara lainnya” (lihat Syarh Shahih Muslim 18:28) 2. Tanda-tanda yang sedang terjadi dan tampak di zaman sekarang. Tanda-tanda yang sedang terjadi dan tampak di zaman sekarang sangat banyak namun diantaranya adalah :

a.Diminumnya minuman keras Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda yang artinya:
“Diantara tanda-tanda hari kiamat (dintaranya)…diminumnya khamar” (HR. Muslim)
b.Jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki

Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda :

(مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ …تَكْثُرَ النِّسَاءُ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ ( رواه البخاري

“Diantara tanda-tanda hari kiamat (diantaranya)…bertambah banyaknya jumlah wanita dan berkurangnya jumlah laki-laki” (HR. Bukhari)
Berkata Al Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله :
“Nampak dari hadits tersebut bahwa sebab berkurangnya jumlah laki-laki adalah hal yang tidak diketahui, namun sesungguhnya Allah telah menakdirkan bahwa di akhir zaman anak laki-laki yang dilahirkan akan berkurang dan bertambah banyak anak perempuan yang dilahirkan” (Lihat Fathul Baari 1:179)

c.Tersebarnya perzinahan
Perzinahan yang terjadi di masyarakat sekarang ini khususnya di kalangan remaja, telah sampai pada tahap yang sangat kritis, bahkan sebagian dari mereka berkomentar tentang Free Seks sebagai hal yang biasa asalkan hal tersebut dilakukan secara aman dan didasari perasaan suka sama suka –wal iyadzubillah-, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda :

( إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ …يَظْهَرَ الزِّنَا ( رواه البخاري

“Sesungguhnya tanda-tanda hari kiamat (diantaranya)…munculnya perzinahan” (HR. Bukhari)

d.Bertambah banyaknya pasar

Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda :

( لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى ….. وَيَتَقَارَبَ الْأَسْوَاقُ ( رواه أحمد

“Tidak akan terjadi kiamat hingga …. pasar-pasar saling berdekatan” (HSR. Ahmad)

Maksud dari saling berdekatan adalah banyaknya pasar. Di zaman dahulu di setiap daerah hanya terdapat satu buah sebagai tempat berjual beli namun sekarang di setiap tempat banyak terdapat pasar-pasar

e.Banyaknya terjadi pembunuhan Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda yang artinya: “Tidak akan terjadi hari kiamat hingga banyak terjadi “Al Harju”, para shahabat bertanya : “Apa itu “Al Harju” wahai Rasulullah ?” , beliau bersabda : “Pembunuhan, pembunuhan” (HR. Muslim)

Demikianlah yang terjadi pada zaman sekarang, nyawa manusia telah dianggap tidak berharga lagi, menyembelih manusia sebagai mana menyembelih kambing –wallahu musta’an-

f. Manusia berbangga-banggaan dengan masjid dan hiasan-hiasannya. Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda :

مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ . رواه النسائي

“Diantara tanda-tanda hari kiamat adalah manusia berbangga-banggaan dengan masjid-masjid” (HSR. Nasa’i)

Berkata Anas رضي الله عنه : “Orang-orang berbangga-banggaan dengan masjid-masjid, namun tidak ada yang memakmurkannya (dengan beribadah di dalamnya) kecuali hanya segelintir orang” (R. Bukhari)

Berkata Ibnu Abbas رضي الله عنهما : ”Kalian akan benar-benar menghias-hiasinya sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nashara (menghiasi tempat ibadah mereka)”

g. Manusia berbangga-banggaan dalam mendirikan bangunan

Rasululullah صلى الله عليه وسلم bersabda :

) لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى …. يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْبُنْيَانِ. رواه البخاري

“Tidak akan terjadi kiamat hingga …. manusia bermegah-megahan terhadap bangunan” (HR. Bukhari)

Berkata Al Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله : “Makna bermegah-megahan terhadap bangunan adalah bahwasanya setiap orang yang ingin mendirikan bangunan, berkeinginan untuk menjadikan bangunannya lebih tinggi dari yang lain”

Tanda ini benar-benar telah tampak di zaman kita sekarang dengan berdirinya gedung-gedung pencakar langit yang ada di berbagai belahan dunia . Banyaknya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang.

Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda :

سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي …نِسَاؤُهُمْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ . رواه أحمد

“Akan ada pada akhir ummatku …. Wanita-wanitanya berpakaian tetapi telanjang” (HSR. Ahmad)

Ibnu ‘Abdil Barr رحمه الله menjelaskan: ”Yang dimaksud oleh Rasulullah صلى الله عليه وسلم adalah para wanita yang mengenakan pakaian tipis yang menampakkan aurat dan tidak menutupnya. Mereka inilah yang (secara nama) disebut berpakaian namun pada hakekatnya mereka telanjang”

3. Diantara tanda yang akan terjadi di zaman yang akan datang

a. Jazirah Arab akan kembali hijau Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda :

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى …. تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَأَنْهَارًا. رواه مسلم

“Tidak akan terjadi hari kiamat hingga … Jazirah Arabiyah kembali hijau dan terdapat di dalamnya sungai-sungai” (HR. Muslim)

b. Munculnya Imam Al-Mahdi
Imam Mahdi adalah seorang laki-laki keturunan Rasulullah صلى الله عليه وسلم dari anak Beliau Fatimah kemudian keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib رضي الله عنهما. Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda :

( الْمَهْدِيُّ مِنْ عِتْرَتِي مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ ( رواه ابو داود

“Al-Mahdi adalah dari ahlul bait, keturunan Fatimah (Putri Rasulullah صلى الله عليه وسلم ) (HR. Abu Daud)

Tanda-tanda Kiamat Besar

Adapun tanda-tanda kiamat besar terbagi 10, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari shahabat Hudzaifah Ibnu Usaid Al Gifari رصي الله عنه beliau mengatakan yang artinya :”Kami pernah duduk bersama dengan para shahabat di depan pintu rumah Rasulullah صلى الله عليه وسلم membicarakan tentang hari kiamat, tiba-tiba Rasulullah صلى الله عليه وسلم keluar dan bertanya : “Apa yang kalian sedang bicarakan ? maka kami mengatakan: “Wahai Rasulullah kami sedang membicarakan tentang hari kiamat, maka Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda : “Bahwa kiamat tidak akan terjadi sampai kalian mendapatkan 10 tanda sebelumnya lalu beliau menyebutkannya :

1.Keluarnya asap yang tebal

2.Keluarnya Dajjal

3.Keluarnya hewan melata yang mampu berbicara dengan ummat manusia

4.Terbitnya Matahari dari sebelah barat

5.Turunnya Isa bin Maryam

6.Keluarnya Ya’juj dan Ma’juj

7.Longsor besar di daerah timur

8.Longsor besar di daerah barat

9.Longsor besar di daerah arab

10.Keluarnya api yang sangat besar di Aden di Negeri Yaman yang akan menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul ke padang mahsyar     Hadits di atas bukanlah rangkaian peristiwa yang akan terjadi secara berurutan, akan tetapi hanyalah penyebutan peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat kelak.

Kita memohon kepada Allah agar di jauhkan dari fitnah-fitnah hari kiamat.

Rahmat Abdurrahman, Lc-

Maraji’:

1. Muhadharah Syaikh Dr. Abdul Aziz Al Humaidi 2. Asyrathu As Sa’ah, Dr. Yusuf bin Abdillah bin Yusuf Al Wabil

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Share post:

Subscribe

spot_img

Popular

More like this
Related

Wahdah Islamiyah Ajak Ribuan Peserta Merajut Ukhuwah dalam Rangkaian Tabligh Akbar Ramadhan

MAKASSAR, wahdah.or.id,– Dalam acara Tabligh Akbar Ramadan di Masjid...

Menindaklajuti pertemuan di Perlis, Dr. Juanda Asal Malaysia Kunjungi Kantor DPP Wahdah Islamiyah Jakarta

JAKARTA,wahdah.or.id - Ketua Penolong Pengarah Dakwah Jabatan Agama Islam...

Peserta Didik Sekolah Inspirasi Laznas WIZ Raih Juara Lomba di Al Qalam Gowa Islamic Competition 2024

GOWA, wahdah.or.id - Seorang murid Sekolah Inspirasi Laznas Wahdah...

Ada 3 Jenis Hati, Berikut Penjelasan dan Cara Menghidupkan Hati yang Sakit atau Mati

Jenis hati itu ada tiga. Hati yang sehat, hati...
tabligh akbar sambut ramadan 1445 H - Wahdah Islamiyah
Penataran Seputar Ramadan 1445 H