Wanita Bekerja

0

Banyak persoalan yang dialami oleh para wanita - ibu rumah tangga yang bekerja di luar rumah, seperti bagaimana mengatur waktu dengan suami dan anak hingga mengurus tugas-tugas rumah tangga dengan baik. Ada yang bisa menikmati peran ganda-nya, namun ada yang merasa kesulitan hingga akhirnya persoalan-persoalan rumit kian berkembang dalam hidup sehari-hari

Kiprah Muslimah Di Kancah Dakwah

0

Berdakwah adalah kewajiban bagi setiap muslim dan ia bukan hanya menjadi tanggung jawab kaum pria saja, tetapi juga kaum wanita. Allah dalam QS Al Imran (3) : 104:

“Dan hendaklah ada di antara kamu, sebagian umat yang menyeru kepada kebajikan, meyeru kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”

Fiqh 2

0

DEFINISI THAHARAH
    Menurut bahasa, kebersihan dan kesucian dari setiap kotoran baik yang nampak (hissiyah) maupun ma'nawiyah (penyakit-penyakit hati, syirik, kufur, dll)

Iman Kepada Malaikat (Aqidah 3)

0
Para malaikat adalah (termasuk) alam ghaib, mereka diciptakan (oleh) Allah, mereka menyembah/beribadah kepada Allah Ta'ala, mereka tidak memiliki kekhususan- kekhususan tertentu (yang bersifat Ketuhanan) baik alam kerububiyahan dan keuluhiyahan, Allah Ta'ala menciptakan mereka dalam kedudukan yang sempurna terhadap perintah-Nya serta kekuatan untuk mengerjakan perintah tersebut.

AMALAN-AMALAN PENGHIAS HATI

0

Upaya untuk memperbaiki amalan hati termasuk hal yang sangat penting dan kewajiban yang sangat ditekankan serta merupakan taqarrub dan ketaatan yang mulia dalam agama kita. Seorang ulama yang bernama Ahmad bin Hasd ditanya, amalan apakah yang paling afdhal, beliau menjawab: "Apabila seseorang berusaha menjaga rahasianya, menjaga hati dan jiwanya agar tidak berpaling dari Allah SWT"

IMAN KEPADA ALLAH TA’ALA (Aqidah 2)

0
Iman kepada Allah ta'ala memiliki / mengandung empat perkara :
Pertama: Beriman kepada wujud Allah ta'ala:
Wujud Allah ta'ala telah dijelaskan / ditetapkan oleh fitrah, aqal, syar'i dan panca indera.

Dasar-Dasar Keimanan (Aqidah 1)

0
Rubrik ini untuk edisi awal, kami persembahkan buku "Syarhu Ushulil Iman" tulisan Al Allamah Asy Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin Rahimahullahu Ta'ala yang diterjemahkan oleh Ustadz Muhammad Ihsan Zainuddin,LC (Penanggung Jawab Program Tadrib Ad-Du'at Wahdah Islamiyah) kedalam bahasa Indonesia dengan judul " Dasar-dasar Keimanan ". Insya Allah kami sajikan risalah ini secara bersambung. Selamat mempelajari semoga bermanfaat.

Wudhu

0
Berwudhu merupakan amalan yang mendasari kesempurnaan ibadah yang paling agung

Zakat Fitri

0
Zakat fitri merupakan salah satu syariat yang telah ditetapkan oleh Allah ta’ala dan Rasul-Nya. Berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma : أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى الـنَّـاسِ رواه البخاري ومسل “Rasulullah mewajibkan zakat fitri pada bulan Ramadhan kepada manusia (HR. Bukhari dan Muslim)