AQIQAH

1
Hampir seluruh muslim tidak asing dengan amalan ‘aqiqah, karena ‘aqiqah merupakan butiran sunnah yang mubarakah yang dijadikan tradisi kaum muslimin di seluruh dunia, sehingga sunnah ini seakan tidak pernah punah dari dunia pengamalan.

HUKUM BERAMAL DENGAN HADITS DHA’IF

0

Termasuk musibah terbesar yang menimpa kaum muslimin sejak berabad-abad terdahulu adalah tersebarnya hadits-hadits yang dhoif (lemah) dan maudhu (palsu) di kalangan mereka. Dan musibah ini menimpa seluruh kaum muslimin hingga para ‘ulama (dai’) mereka kecuali yang Allah ‘Azza wa Jalla selamatkan dari para imam dan kritikus hadits. Kita seringkali mendengarkan nasehat dari para juru nasehat atau ceramah dari salah seorang ustadz atau khutbah dari seorang khatib yang mengandung hadits-hadits dhoif dan maudhu.

HUKUM MENINGGALKAN SHALAT

0
Shalat adalah salah satu rukun Islam yang terpenting setelah syahadatain. Shalat juga mengandung pengakuan rububiyah Allah dan ketundukan kepadanya. Demikian pula perbuatan - perbuatan dalam shalat, seperti berdiri, ruku’ dan sujud, keseluruhannya menunjukkan kepatuhan seorang hamba kepada penciptanya, sekaligus merupakan latihan jiwa dan penundukan diri dari kesombongan dan sifat egois, selanjutnya siap menerima dan melaksanakan perintah-perintah Ilahiyah.

SYARIAT ALLAH

0

Seseorang tidak dapat dikategorikan sebagai hamba Allah yang beriman secara sempurna sebelum dia menjadikan semua aspek kehidupannya tunduk dan diatur sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla dan menjadikan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam sebagai hakim dalam semua perkara kehidupannya.

ETIKA BERDO’A

0
Sesuatu yang amat mulia dari seorang hamba pada Rabb-Nya adalah do’a. Hal ini disebabkan karena pada saat berdo’alah seorang hamba lebih menyatakan ketundukan dan kerendahan dirinya kepada Allah ‘Azza Wa Jalla, penuh harap kepada-Nya memohon diberikan rahmat dan dijauhkan dari murka-Nya. Dan itulah arti dari pada ibadah yang sebenarnya.

PENYAKIT RIYA’ DAN TERAPINYA

0
Riya merupakan penyakit kronis yang mengendap dalam jiwa seseorang yang sulit untuk dihindarkan dan dihilangkan kecuali bagi mereka yang betul-betul mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah ‘Azza Wajalla. Penyakit ini mampu menyelusup pada semua amal perbuatan dan membatalkannya, penyakit yang sangat tersembunyi dan lebih halus dari rambatan semut serta tak seorang pun yang dapat mendeteksinya. Hal ini termasuk jebakan syetan yang paling besar dan berbahaya yang berupaya terus menerus untuk memalingkan hamba-hambanya yang mukhlisin.

BAHAYA SYIRIK

0

Pada asalnya manusia adalah bertauhid dan bertauhid merupakan fitrah yang dikaruniakan Allah Subhanahu Wata’ala kepada manusia.

Shalat Ketika Imam Shalat Pada Rakaat Terakhir

0
Bagaimana jika dalam musafir dan kebetulan ikut jamaah sholat duhur pada rakaat terakhir. Apakah kita menambah sampai 4 rakaat juga atau tambah 1 rakaat saja.Mana yg lebih afdhol (dalilnya)syukron.

QADHA DAN QADAR

0

Iman kepada qadha dan qadar merupakan satu masalah ushul (pokok) dalam Islam, Iman seorang hamba tidak akan sempurna kecuali mesti beriman kepadanya.

KALIMAT TAUHID

2
Sesungguhnya landasan tauhid adalah ikhlas karena Allah dan ikhlas itu sendiri harus dengan taqwa sedang intisari dari taqwa adalah kalimat Laa ilaaha illallah. Apabila kalimat ini telah menyatu dalam hati seseorang maka cahayanya akan menerangi anggota tubuhnya yang akan memberikan dorongan untuk melakukan amal kebaikan dan berlomba-lomba untuk mendapatkan syurga Allah ‘Azza wajalla yang disediakan khusus bagi orang yang bertaqwa.