Ziyarah Pimpinan STIBA Wahdah Islamiyah ke IAIN Mks

0
Hari Senin 5 Januari 2004 yang lalu Pimpinan Wahdah Islamiyah melakukan kunjungan ziyarah akhawiyah ke Pimpinan IAIN Alauddin Makassar. Kegiatan ini merupakan program tetap bulanan Pimpinan wahdah Islamiyah kepada lembaga-lembaga dan para tokoh-tokoh Islam yang bertujuan untuk mempererat hubungan ukhuwah Islamiyah dan dalam rangka sosialisasi lembaga Wahdah Islamiyah sebagai ORMAS Islam.

TANDA-TANDA HARI KIAMAT

1
Setiap Nabi dan Rasul yang datang, telah mengkhabarkan tentang hari akhirat yang mana hari tersebut adalah hari terakhir dari kehidupan di dunia dan permulaan dari hari akhirat, hari yang agung, hari yang yang akan terus berlanjut secara terus menerus, hari yang kadarnya dalam sehari sebanding dengan 50.000 tahun dunia.

TASMIYAH – Memberikan Nama Pada Anak

2
Seorang anak wajib diberi nama pada hari ke tujuh dari kelahirannya dalam rangka menjalankan perintah Nabi SAW dalam beberapa hadits yang shahih diantaranya : Sabda sabda Rasulullah yang artinya :“Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya yang disembelih pada hari kelahirannya, diberi nama dan dicukur rambutnya” (HR. An Nasa’I dan At Tirmidzi) Namun sebahagian ulama membolehkan untuk memberikan nama sebelum hari ketujuh berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari shahabat Abu Musa Al Asy’ari ia berkata : “Dilahirkan untukku seorang anak maka aku membawanya kepada Nabi r maka beliau memberinya nama Ibrahim” (HR. Bukhari)

Pemahaman Nur (Cahaya) Muhammad

0
Salah satu penyimpangan aqidah yang menimpa kaum muslimin adalah sikap ghuluw (berlebih-lebihan) dalam mencintai Rasulullah saw. Mereka menyangka bahwa sikap ghuluw adalah sifat yang terpuji namun mereka lupa atau bahkan tidak tahu bahwa sifat ghuluw adalah sifat yang tercela.

PRINSIP-PRINSIP PENTING DALAM MEMAHAMI ISLAM

0
Berislam saja tidak cukup. Siapapun yang memiliki perhatian terhadap Islam di zaman ini tentu akan sedikit banyak cukup disejukkan hatinya dengan pemandangan yang menunjukkan semakin maraknya kaum muda yang kembali ke naungan cahaya hidayah Allah SWT. Betapa tidak, setelah sekian lama bahkan hingga kinipun maum muslimin tenggelam dalam kelalaian yang berkepanjangan terhadap misi dan kepribadian mereka yang sejati, baru kali inilah terjadi sebuah “Booming” kesadaran yang dapat di katakan merata hampir ke seluruh pelosok negeri bahkan penjuru dunia.

TUJUAN AKIDAH ISLAM (Aqidah 8)

0

Akidah Islam mempunyai banyak tujuan yang baik yang harus dipegangi yaitu:

IMAN KEPADA TAKDIR(Aqidah 7)

1
Al Qadaradalah takdir Allah SWTuntuk seluruh kmakhluk yang ada sesuai dengan ilmu-Nya dan hikmah-Nya.

Buah Iman kepada Hari Akhir (Aqidah 6)

0

1. Mencintai ketaatan dengan mengharap pahala hari itu.
2. Membenci perbuatan maksiat dengan rasa takut akan siksa pada hari itu,

BERIMAN KEPADA RASUL(Aqidah 5)

0

Rasul adalah orang yang diberi wahyu berupa syari'at yang dipertahankan untuk menyampaikan kepada kaumnya.
Adapun Rasul yang pertama adalah Nuh as dan rasul yang paling akhir adalah Muhammad saw. Allah berfirman:
"Sesungguhnya Kami telah mewahyukan kepadamu (Muhammad) sebagaimana Kami telah mewahyukan kepada Nuh dan para Nabi (yang datang) sesudahnya." (An Nisa : 163)

BERIMAN KEPADA KITAB-KITAB ALLAH(Aqidah 4)

0

Adapun yang dimaksud dalam hal ini adalah: kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah ta'ala kepada para rasul-Nya, sebagai wujud rahmat-Nya kepada makhluq-makhluq-Nya dan sebagai petunjuk buat mereka agar mereka dapat mencapai kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat.