Muhammad Adalah Seorang Manusia, Agung Dalam Segala Hal

Oleh: DR. Yahya Ibrahim Yahya

Beliau agung dalam segala hal…agung dalam segala kesempatan dan tempat, agung dalam akhlaknya.

“Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam tidak pemarah”.
“Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam tidak pernah mengingkari janji”.
“Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam tidak pernah mempersulit dirinya”.
“Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam tidak pernah memukul perempuan”.
“Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam Tidak pernah berdusta”.

Sebelum di utus menjadi Nabi beliau sudah di kenal dengan kejujurannya, setelah beliau di utus Aisyah menyebutnya sebagai orang yang terpercaya dia mengatakan: “akhlak beliau adalah al Qur’an”. (HR. Imam Ahmad ,25302) sanadnya shahih dengan syarat Bukhary dan Muslim.

Agung dalam hal berpolitik, suatu hari beliau bersabda setelah perang khandaq, “hari ini kita memerangi mereka dan mereka tidak akan memerangi kita” (HR. Bukhary, 4109-4110).

Agung sifat ruhaniyahnya, beliau melakukan shalat sampai memar, bengkak kedua kakinya, kemudian beliau bersabda: “apakah aku bukan hamba yang bersyukur??”. (HR. Bukhary dan Muslim).

Agung ketika memaafkan musuh-musuhnya,” silahkan kalian pergi karena kalian bebas”, hadits ini di lemahkan oleh Syekh al Bany dalam kitabnya as Silsilatu ddaifah (silsilah hadits lemah) (1163).

Agung dalam menanamkan rasa optimis pada jiwa manusia,: “ Demi Allah, hal ini pasti akan tercapai seperti tercapainya siang dan malam, sehingga seorang wanita keluar dari rasa bingung seorang diri kerumahnya dan dia tidak merasa takut kecuali kepada Allah Subhaanahu Wata’ala”. (HR. Ahmad (16957) sanad hadits ini shahih sesuai syarat Muslim).

Agung atas keberaniannya, ketika beliau bersabda: “saya adalah seorang nabi dan bukan suatu kebohongan, saya cucu Abdul Muttalib”, pada perang Hunain”. (HR. Bukhary dan Muslim).

Agung dengan kemampuan beliau mengumpulkan manusia berada di sekitarnya, …….beliau mengetahui kemampuan yang dimiliki seorang manusia, beliau menempatkan setiap dari mereka yang sesuai dengan posisinya masing-masing.

Agung bersama para pemuda, beliau mengumpulkan para kaum muda sahabat-sahabat beliau dan mengadakan perlombaan memanah, beliau bersabda: “memanahlah wahai Bani ismail karena nenek moyang kalian adalah ahli dalam memanah, sedangkan saya bersama si fulan dan fulan melawan fulan dan fulan….maka senantiasa kelompok Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam Menyerang (memanah) sementara kelompok yang lain tidak menyerang, kemudian Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam Bertanya kepada mereka “ kepada kalian tidak menyerang”? lalu mereka menjawab: “ bagaimana kami bisa menyerang sementara anda ya Rasulullah bersama dengan mereka”, lalu Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam Bersabda: “ silahkan menyerang dan saya bersama dengan kalian semua”. (HR. Bukhary dan Muslim).

Agung di mata isteri beliau, kesaksian khadijah sebagai isteri beliau : “ sekali-kali tidak Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan engkau sedikitpun”

 

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam  Adalah sebaik-baik teladan dalam hidup anda

Oleh: DR. Yahya Ibrahim Yahya

Hanya beliau dalam catatan sejarah yang menjadi suri teladan dalam segala aspek.

•  Jika anda seorang hartawan, teladanilah Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam Ketika beliau berdagang dengan membawa barang dagangan antar Hijaz dan Syam, dan menguasai perbendaharaan Bahrain…

•  Jika anda termasuk orang yang kurang mampu dalam hal materi, maka ikutilah Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam Yang tereksklusif oleh rakyat Abi Thalib, ketika beliau meninggalkan tempat tinggalnya berhijrah ke Madinah beliau tidak membawa harta benda sedikitpun…

•  Jika anda seorang penguasa maka ikutilah sunnah beliau dan perbuatan-perbuatannya, ketika beliau menjadi penguasa orang arab, beliau menguasai beberapa negeri dan menjadikan penguasa-penguasa mereka tunduk kepada beliau …

•  Jika anda seorang rakyat lemah, anda bisa mengambil dari Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam Teladan yang baik, ketika beliau teraniaya di Mekkah di bawah kekuasaan orang-orang musyrik…

• Jika anda seorang pemenang, anda juga bisa mengambil contoh dari kehidupan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam Ketika beliau menang melawan musuh-musuhnya pada perang Badar, Hunain dan fathu Makkah…

•   Jika anda seorang yang kalah .., ambillah contoh dari Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam Ketika beliau sedang berperang pada perang Uhud beliau berada di tengah-tengah sahabatnya yang terbunuh dan yang kelemahan karena terluka…

•   Jika anda seorang pengajar, maka anda dapat mengambil contoh darinya, beliau mengajar para sahabatnya di mesjid…

•  Jika anda seorang murid yang  terpelajar, maka anda dapat membayangkan bagaimana keadaan beliau ketika beliau berguru kepada Jibril as.

•  Jika anda seorang penasihat dan pembimbing yang terpercaya, maka dengarkanlah Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam Ketika beliau menasihati para sahabatnya di masjid Nabawi…

•  Jika anda seorang yatim piatu, ayah beliau meninggal ketika beliau masih di dalam kandungan, kemudian ibunya meninggal ketika masih berumur 6 tahun…

• Jika anda seorang anak-anak, perhatikan ketika beliau masih kecil di susukan oleh Halimah Sa’diah dengan penuh kasih sayang…

•  Jika anda seorang pemuda, maka bacalah perjalanan seorang penggembala Makkah…

•  Jika anda seorang pedagang yang melakukan perjalanan membawa barang dagangan, maka perhatikanlah  keadaan pemimpin kafilah yang hendak menuju Basrah…

• Jika anda seorang hakim, maka perhatikan kebijaksanaan beliau menangani permasalahan ketika para pembesar Makkah saling berselisih dan hampir berperang untuk memperebutkan meletakkan hajar aswad pada tempatnya, mari kita melihat bagaimana beliau menyelesaikan perkara dengan penuh kearifan ketika beliau berada di halaman mesjid Madinah, beliau tidak pilih kasih dan menyamakan hak antara orang kaya dan miskin.

• Jika anda seorang suami, maka bacalah sejarah dan kehidupan yang jujur dan adil terhadap suami Khadijah dan Aisyah, jika anda seorang ayah terhadap anak-anak anda maka belajarlah terhadap apa yang telah di lakukan oleh ayah Fatimah az Zahra atau kakek Hasan dan Husein…

Di posisi manapun anda dan bagaimanapun keadaan yang anda alami, siang dan malam yang anda lalui maka anda bisa mencontoh kehidupan Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam Sebagai petunjuk dan teladan yang baik yang dapat mencerahkan kehidupan anda, kemudian dapat memperbaiki urusan-urusan anda yang membingungkan. Beliau adalah pribadi yang agung di dunia ini.(rasoulallah.net)

 

Artikulli paraprakPakar Asia Tengah: Rusia Menjadi Negara Islam di Tahun 2050
Artikulli tjetërAyat-Ayat Rahmat

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini