Home Berita Berita Dua Imam Besar Masjid Haramain

Dua Imam Besar Masjid Haramain

0
5916

Masjidil Haram dan Masjid Nabawi merupakan dua masjid umat islam yang paling agung. Menjadi imam, ataupun salah satu pegawai dalam kepengurusan kedua masjid ini -walaupun hanya menjadi clining service- adalah sebuah kebanggaan tersendiri dan tentunya pahalanya begitu besar sesuai dengan besarnya keutamaan ibadah dan keagungan tempat dua masjid ini.

Dari sekian para imam dan khatib di dua masjid ini, kita akan mendapati diantara mereka ada yang berasal dari kalangan ulama dan figur yang sangat dihormati baik oleh Pemerintah Arab Saudi ataupun oleh umat islam seluruh dunia.

Bila di Masjid Nabawi kita mengenal sosok popular Syaikh Muqri’ Ali bin Abdur-Rahman Al-Hudzaifi yang dikenal oleh semua umat islam, maka di Masjidil Haram kita akan mendapati sosok lain yang tidak kalah berwibawa, bahkan pangkat dan jabatan beliau lebih tinggi dan menunjukkan betapa pentingnya, namun ketenaran yang beliau dapatkan tak seperti Syaikh Al-Hudzaifi.

Bagaimanakah biografi dua imam senior sekaligus dua figure ulama dalam dunia islam saat ini yang telah puluhan tahun berkhidmat pada dua masjid paling suci ini? Simak biografi mereka berikut ini.

Pertama: Imam Masjidil Haram: Syaikh ‘Allaamah Shalih bin Abdullah bin Humaid (Umur: 67 tahun, 32 tahun menjadi Imam di Masjidil Haram)

shalih bin humaid

Beliau merupakan putera Ulama Besar dan Imam Besar Masjidil Haram Syaikh ‘Allaamah Abdullah bin Humaid rahimahullah.

Lahir tahun 1369 H di Kota Buraidah, Propinsi Qashim. Karena sejak kecil ayahnya sudah menjadi Imam Besar Masjidil Haram, maka semua jenjang pendidikan, beliau selesaikan di Kota Mekah, dan mendapatkan gelar Doktor dari Universitas Ummul-Qura tahun 1402 H. Ditunjuk sebagai Imam dan Khatib Masjidil Haram tahun 1404 H. Selain menjabat sebagai Imam, beliau juga mendapatkan sederet jabatan penting dalam perjalanan hidupnya dari mulai Dekan Fakultas Syariah Ummul-Qura, Dekan Pascra Sarjana, Ketua Urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Ketua Majelis Syura Arab Saudi, Ketua Hakim Agung Arab Saudi, . Namun lantaran beliau tidak memiliki rekaman tilawah Al-Quran seperti Syaikh Al-Hudzaifi,, atau suara merdu seperti Imam-imam lain, ditambah lagi “diamnya” media dari sosok beliau,, sehingga membuat beliau kurang populer dikalangan umat ini, padahal beliau adalah salah satu Ulama Kibar dan sangat disegani Di Pemerintahan Kerajaan Arab Saudi, dan Universitas Ummul-Qura.

Adapun saat ini, maka jabatan beliau juga banyak diantaranya:

1.Anggota Haiah Kibar Ulama Arab Saudi

2.Anggota Majelis Syura Arab Saudi

3.Dewan Penasehat Kerajaan Arab Saudi

4.Pengajar dan Mufti Tetap Di Masjidil Haram

4.Dosen Ma’had Tinggi Kejaksaan Arab Saudi

6.Ketua Mujamma’ Fiqh islami

Banyaknya jabatan dan kesibukan beliau dengannya, membuat beliau saat ini jarang menjadi Imam dan Khatib, kecuali pada shalat Jumat, juga shalat subuh itupun pada waktu-waktu tertentu. Beliau juga banyak memiliki karya ilmiyah, diantaranya:

1.Min Khuthab Al-Masjidil Haram (2 jilid)

2.Adab Al-Khilaf (Diterjemahkan juga kebeberapa bahasa)

3.Wadh’ul Haraj Fi Asy-Syariah Al-islamiyah (disertasi)

Beliau juga menguasai beberapa bahasa asing, terutama bahasa Inggris.

( www.ibnhomaid.af.org.sa / https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF )

Kedua: Imam Masjid Nabawi: Syaikh Muqri’ Ali bin Abdur-Rahman Al-Hudzaifi (Umur: 70 tahun, 37 tahun menjadi imam di Masjid Nabawi dan sebagiannya di Masjidil Haram)

hudzaifi

Beliau lahir di Daerah Selatan Kota Mekah, 1366 H, 70 tahun yang lalu. Beliau merupakan alumni S2 (1395 H) dan S3 (1403 H) dari Universitas Al-Azhar, Mesir.

Pada tahun 1397 H setelah menyelesaikan S2 dari Universitas Al-Azhar, beliau ditunjuk sebagai Dosen di Universitas Islam Madinah, dan setahun setelahnya beliau diangkat menjadi Imam dan Khatib Masjid Quba. Namun, setahun setelahnya, beliau langsung ditunjuk menjadi Imam dan Khatib Masjid Nabawi, tepatnya tahun 1399 H, hingga saat ini, walaupun pada beberapa waktu tertentu beliau sempat dipindahkan ke Masjidil Haram.

Diantara jabatan penting beliau selain Imam dan Khatib Masjid Nabawi adalah:

1.Ketua Lajnah Ilmiyah Pengeditan Mushaf Madinah di Mujamma’ Malik Fahd, Madinah.

2.Anggota Komite Tinggi Mujamma’ Malik Fahd

3.Dosen Senior Al-Quran di Fak Al-Quran, Universitas Islam Madinah.

4.Pengajar Tetap Di Masjid Nabawi

5.Syaikh Para Imam dan Khatib Masjid Haramain, yang disematkan pada beliau oleh Syaikh Abdur-Rahman As-Sudais (Ketua Urusan Masjid Haramain) pada tahun lalu.

Beliau juga merupakan seorang muqri’ yang mutqin baik dari segi hafalan maupun tajwid dan qiraatnya. Beliau mendapatkan ijazah sanad qiraat dari Syaikh Ahmad Az-Zayyaat, Syaikh Abdul-Fattaah Al-Qadhi dan selain mereka. Salah sifat beliau adalah akhlak yang mulia, tawadhu’ dan penuh kezuhudan, pakaian beliau tak ubahnya pakaian rakyat biasa, sehingga banyak orang melihatnya menyangka bahwa beliau hanyalah orang tua biasa, padahal beliau adalah Imam Besar Masjidil Haramain.

Diantara karya ilmiyah beliau adalah: Tharaaiq Al-Hukmi Al-Mukhtalafi Fiiha Fi Asy-Syari’ah Al-Islamiyah (Disertasi).

( http://www.saaid.net/Doat/gamdi/13.htm )

Penataran Seputar Ramadan 1445 H