Wahdah Inspirasi Zakat

ZAKAT

ZAKAT
(Sucikan Jiwa dan Harta)

 

DEFENISI ZAKAT
Zakat secara bahasa ialah tumbuh, suci dan barakah. Sedangkan zakat secara istilah ialah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (Mustahiq Zakat), apabila telah mencapai nishab/ batas tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula.

Popular

Subscribe

spot_imgspot_img